Info
Multi Grafisk Design
Andreas Bekker
Kirketerpvej 25
9541 Suldrup, Hjeds
Tlf. 98 38 77 22
Mobil. 40 72 71 27

e-mail: ab@hjeds.dk

Multi Grafisk Design, kan påtage sig alle grafiske opgaver, lige fra tryksager, til hjemmesider af enhver karakter.
Firmaet har kontakt til et netværk af selvstændige specialister, fra tegnere til programører, som kan løse alle mulige og umulige opgaver.

Data

Tryk

CVR-nr. 26 12 69 24
Den Danske Bank Støvring
konto nr. 3259-3259059879
I forbindelse med tryk, kan De selv vælge et trykkeri eller Multi Grafisk Design, kan formidle kontakt til trykkerier.
Speciale
Elektronisk billedbehandling og undervisning i billedbehandling til Tryk og Web.