Tilbud
 

For at kunne give et fornuftigt tilbud på en given tryksag eller hjemmeside er det selvfølgelig bedst med en personlig samtale. Men da mediet her er åbent døgnet rundt, har vi valgt at give Dem mulighed for at udfylde et kontaktskema.
Kontaktskemaet bruger vi til at vurdere omfanget af en given opgave. Vi kan også i nogle tilfælde hente et givet tryktilbud hjem udfra det udfyldte skema, før vi kontakter Dem.

Så ønsker De at blive kontaktet omkring et tilbud klik da på en af de to nedenstående link.

Kontaktskema tryk

Kontaktskema web

Eller endnu bedre kontakt os på tlf. 98 38 77 22

Tilbud på både tryksager og hjemmesider er meget afhængige af Deres egne elektroniske data.
Hvis Deres tekstdel ikke er på plads kan det meget nemt fordyre opgaven.

Web
Et tilbud på en omfangsrig side, kræver at De inden godkendelse af opgaven, har taget en del beslutninger.
Har De i forbindelse med en hjemmeside brug for at udveksle data med Deres firmas egne datasystem.
Er det vigtigt de er opmærksom på, at tage stilling hertil på et tidligt tidspunkt.
Selvom det sagtens kan lade sig gøre at tilføre disse muligheder senere, er det billigere og nemmere at have besluttet det så tidligt i forløbet som muligt.